Erfaring med nærvær og forståelse


I 25 år har jeg arbejdet indenfor sundhedssektoren.

Min indstilling til både arbejdet og livet er at

hjælpe dem som har mest brug for det.

- Kan jeg hjælpe, så gør jeg det.


Flere år i psykiatrien,  har givet mig stor erfaring

med psykisk syge, både børn, unge og voksne.


- Jeg har set hvad tidlig indgriben kan gøre, og jeg

har set hvad det kan ændre i de unges liv og

tilværelse når de får den rigtige nærvær og støtte.


Jeg har arbejdet på bosteder og afdelinger i

psykiatrien, hvor beboere og patienter har været

udadreagerende, har haft lidelser i svær grad.


- Men mit arbejde omfatter også børn og unge hvor diagnoserne netop er stillet, og det er her mit fokus ligger i Riding Mind - gør en indsats hvor jeg kan gøre en forskel.


Mit arbejde med de unge i psykiatrien består af, at få etableret en rolig, rutinepræget, god dag, hvor strukturen bliver holdt. I psykiatrien og på bostederne er vi primært "en til en", og det er her jeg har samlet stor erfaring i  nærvær, forståelse og støtte.


På bostederne har beboerne blandt andet diagnoser  som ADHD, Autisme, skizofreni, angst, OCD, manglende motivation, skolevægring og spiseforstyrelser.


alpaka
alpaka og bondemand

Begyndelsen og hverdagen


Jeg startede mit arbejde med de unge på gården for 3 år siden.

Det var en ung på et bosted, som spurgte om hun ikke kunne

gå til ridning hos mig, så kontaktede jeg kommunen, og så

satte vi i gang med at se på mulighederne for rideterapi.

- Det var startskudet til at kunne gøre en større forskel.


Pigen havde tidligere gået til ridning på flere forskellige

rideskoler, men det virkede ikke for hende. Der var for mange

mennesker, og der var ikke mulighed for at tage hensyn til

hvordan hun havde det, og hvor hun var mentalt på dagen.


Hos mig er "dagsformen" for de unge i fokus, først når jeg ved

hvor de er mentalt, planlægger vi opgaver og aktiviteter,

sammen. Vores mål for dagen er fælles, og der er ingen unge

som går fra gården, uden følelsen af succes.


Siden min første "elev", er der kommet flere til, og jeg kan se, hvor meget de unge vokser, og udvikler sig både fysisk og mentalt.


Hestene vi arbejder med har et rigtigt godt sind. De er rolige og afbalancerede omkring de unge, hvilket skaber den nødvendige tryghed og ro, der bidrager til succes for de unge.


Begrebet at "gå til bondegård" er et velkendt fænomen,

både i Riding Mind og i den nære familie/vennekreds.


- Her er er der altid basis for gode oplevelser

Nærvær
terapi

Hvorfor dyr i mit arbejde


Jeg har i mit arbejde oplevet hvordan dyr/heste kan

gøre en forskel, hvordan de kan være en støtte, når

man har det svært.


Hvis en ung har angst, kan de ofte via ridningen og

håndteringen af hesten, få den succes at opleve kontrol,

ikke blot over hesten, men over situationen.

- De får succes, der medfører tro på dem selv.


Hele oplevelsen er bygget om omkring evnen til at

læse hestens signaler, og lære at handle ud fra disse.

Vi arbejder med signaler fra hesten, men også signaler

til hesten, hvor de unge lærer konsekvenserne ved

korrekt og rolig håndtering samt repetition.


Her hos mig vil vi altid få succes, og derved få opbygget de unges selvtillid og tro på sig selv.Jeg har hele mit liv arbejdet med mennesker, både i somatikken og psykiatrien, og nøglen til udvikling, er troen på at kunne få succes.


Dyr har altid været en stor del af mit liv, og efter at

have købt en bondegård og etableret vores heste-

ejendom, sammen med min mand Claus, er der kun

kommet flere til. - Jeg bruger alle vores dyr i

Riding Mind - Har vi en "svær" dag, så kan det være

vi ikke rider, men bare strigler hestene, går en tur

med hundene eller kæler med kattene.


- Hovedsagen er at vi sammen har succes, og at

vi altid har en god dag på gården.


hest