Riding Mind er etableret for at støtte børn og unge der har det svært, og det med, og uden diagnoser.


Vi har valgt at bruge vores tid, vores hjem og vores livsstil til at støtte op om de familier og børn der måtte være særligt udsatte.


Du kan også hjælpe....

 Støt vores daglige arbejde med de unge.


Vores arbejde med de unge er altid én til én.


Da mange fritidsaktiviteter idag er bygget op omkring hold, vil der være stadigt flere og flere unge med særlige behov, der bliver isoleret, da hold og større grupper ikke fungerer optimalt for netop denne gruppe af unge.


Det skaber i sagens natur en økonomisk udfordring kun at tilbyde enetimer, men det skaber også en helt unik og fantastisk håndsrækning til denne gruppe i vores lokal samfund. - Vi samarbejder allerede med flere kommuner, men vi har brug for al den hjælp og støtte vi kan få.


Vi har dedikeret en stor del af vores egen økonomi til at etablere et sted for de unge, hvor de stråler, og opbygger deres selvværd. - Vores klare mål er at de unge hver uge ser frem til at være hos os, og at vi gør vores absolut bedste til at ruste disse unge til hverdagen og fremtiden.


Vi håber du eller din virksomhed vil være med til at hjælpe.


Dbh

Lone PedersenFriplads - Sponsorat

Vores børn og unge har brug for længere forløb, så udvikling og opbygning af selvværd og rutiner sker i et tempo, hvor der ikke presses unødigt.


"Fripladser" kalder vi de pladser hos os, hvor børn fra familier med få midler kan blive tilbudt en årlig friplads med ugentlige enetimer på bondegården. - Det hjælper og støtter de unge, men i høj grad også familierne, der ofte både er presset økonomisk og mentalt.


At støtte med en årlig friplads til en familie er en helt særligt håndsrækning.Støt de unge - Sponsorat

Vi laver løbende nye aktiviteter, og søger hele tiden at skabe bedre og bedre rammer for de unge.


"Støt de unge" er en mulighed for at støtte op i dagligdagen her på bondegården med de unge mennesker.


Vi mangler stadig en række tiltag som skal etableres, og vi har også tænkt på flere oplagte projekter som de unge ville elske at være med til at etablere.


At støtte de unge kan være med beløb i alle størrelser, vi sætter stor pris på al den støtte vi kan få.Næste skridt...skal vi arbejde sammen?

At støtte vores arbejde med de unge, vil helt naturligt få en stor plads i vores hjerter, og den hjælp og støtte som du kan bidrage med, vil betyde noget for den enkelte familie.


Det arbejde vi udfører med familierne, og den udvikling vi kan se de unge oplever, er yderst personlig. Det er familier vi møder når vi handler, det er børn som ønsker at vise vores bondegård til deres bedstemødre, og søskende.


Til vores samarbejde med sponsorer, har vi udarbejdet materiale der tydeligt viser støtte til børn og unge med særlige behov.


Vi har tekster og logoer, der aktivt kan bruges af vores sponsorer, så deres støtte til arbejdet med børn og unge kan visualiseres og deles med deres netværk.


Har du spørgsmål til hvad samarbejde betyder, hvordan vi arbejder med de unge, eller hvordan du helt præcis kan støtte, så kontakt os.Dbh

Riding Mind

Lone Pedersen